FORUM PARAMEDIK
Selamat melayari Forum Paramedik,

Dengan mendaftar keahlian di Forum Paramedik, anda akan mendapat lebih informasi dan juga boleh berkomunikasi dengan ahli-ahli forum yang lain.

meriahkan forum paramedik dengan mendaftar keahlian anda disini.

Terima Kasih.

risiko ubat

Go down

Re: risiko ubat

Post by nori on Thu 29 Oct 2009, 3:40 pm

British pernah berada di Tanah Melayu dan mengapa British menjajah Tanah Melayu, tiada yang tahu. Great Britain adalah rangkuman Scotland, Wales , Ireland dan England. Oleh itu memang PPF pun terdiri daripada berbagai latarbelatang juga. Ada yang Sijil Pembancuh Ubat, ada yang Sijil Juru Ubat, ada yang Sijil Pembantu Farmasi, ada yang Diploma Pembantu Farmasi dan akhir sekali ialah pemegang Diploma Farmasi. Semuanya sama sahaja, yang membezakan ialah Tahun Latihan dan Tahun Mula Bertugas.
Oleh kerana telah lama wujud, masaalah pun berbagai ragam. PPFM dan KKPFKMB memang ada bagi membantu, tetapi bidang kuasa mereka adalah terhad. Bawa ke AGM, diusolkan oleh ahli, diluluskan dalam AGM, barulah boleh bertindak. Tak kan PPF pun kena adakan EGM juga , macam lain-lain parti politik tu.
Memang semua keputusan kerajaan di buat di Putrajaya. Tetapi keputusan tersebut pasti tidak akan dapat memuaskan hati semua PPF di Malaysia. Jika masih ada beberapa ketidak puasan hati PPF, ianya perlulah di salurkan kepada saluran yang betul. Kerajaan memang tak dapat memenuhi kehendak 4000 PPF seluruh negara.
Pada masa ini PPFM dan KKPFKMB telah dapat membina jambatan yang kukuh antara PPF dan kerajaan. Tetapi ianya haruslah disedari, iaitu perkara tersebut hanyalah untuk memenuhi keperluan pentadbiran negara sahaja. Iaitu bagi memilih wakil dalam MBJ, bagi mematuhi Akta Kesatuan Sekerja dan bagi mematuhi Akta Pendaftar Pertubuhan.
Terdapat PPF yang masih mempunyai problem tersendiri dan ini di panggil kes terpencil. Jika ada problem seperti ini, kemanakah PPF harus salurkan. Maka wujudlah PPF yang bersendiri dan tidak mahu jadi ahli PPFM dan KKPFKMB . Siapa yang nak di salahkan. Takkan PPFM dan KKPFKMB kena pujuk setiap PPF agar jadi Ahli.
Budget dah dibentangkan oleh PM. Belanja kerajaan telah susut 11 %. PPF pasti akan dapat merasai kesannya pada tahun hadapan. Pada masa ini, setiap kakitangan awam wajib menghadiri kursus selama 7 hari setahun. Dengan budget yang telah mengecil, pasti kursus meningkatkan modal insan ini tidak dapat di penuhi. Pada hari ini pun, masih ada PPF yang masih belum pergi berkursus . Inikan pula nak capai 7 hari dalam masa lagi dua bulan ( Nov dan Dis ).
Saranan kerajaan untuk penjimatan ialah, perbelanjaan kursus adalah hanya 1% daripada jumlah bayaran omulumen setahun. Macam katogeri Paramedik lain, mereka ada RM Program, dan memang boleh buat kursus setiap minggu. PPF memang tiada program. Segala RM yang di terima hanya untuk beli ubat dan peralatan. Sebab itulah tiada kursus.
Bagi 2010, harap U36 / U38 / U40 ada di JKN bagi mencari ruang dan peluang utk PPF buat kursus. Paramedik lain telah lama ada jawatan tersebut di JKN. Disertakan Kertas kerja bertarikh 14 Ogos 2009. Lepas ni tentu PPF tiada masaalah terpencil. Semua problem boleh di atasi, tetapi masih ada PPF yang inginkan semua problen tu agar ia terus menjadi problem agar, mereka ada kerja le.PROGRAM PERKEMBANGAN KERJAYA DAN


PENINGKATAN MUTU PERKHIDMATAN

PEN PEG FARMASI DI KKMPERMOHONAN PENGISIAN JAWATAN


PENOLONG PEGAWAI FARMASI U36


DI JABATAN KESIHATAN NEGERI


SELURUH NEGARA
Oleh :Penolong Setiausaha Agong

Kesatuan Kebangsaan Pembantu Farmasi

Kerajaan Malaysia Barat.14 Ogos 20091. RINGKASAN EKSEKUTIF :


Pada masa ini tiada Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di tempatkan di Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri ( Farmasi ) Jabatan Kesihatan Negeri di seluruh negara. Ini adalah berbeza dengan lain-lain paramedik dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Lain-lain paramedik telah lama menempatkan jawatan kanan katogeri masing dan hasilnya perkhidmatan mereka lebih menonjol dan menyeluruh jika dibandingkan dengan Penolong Pegawai Farmasi.
Pada asalnya jawatan ini dinamakan Pembantu Farmasi dan telah bertukar kepada Penolong Pegawai Farmasi mulai 1 Jun 2008.2. RASIONAL :
Penolong Pegawai Farmasi yang bertugas di Hospital dan Klinik Kesihatan di seluruh negara, mempunyai peranan, tugas dan tanggungjawab terhadap penjagaan pesakit seperti mana yang telah di gariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu seperti di bawah:
Peranan, Tugas Dan Tanggungjawab Penolong Pegawai Farmasi

di Hospital dan Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia:
Penolong Pegawai Farmasi berperanan sebagai kumpulan sokongan dalam memberikan Perkhidmatan Farmasiutikal di bawah penyeliaan Pegawai Farmasi di dalam set up penjagaan kesihatan. Peranan Penolong Pegawai Farmasi yang bertugas di Hospital dan Klinik Kesihatan adalah tulang belakang kepada Perkhidmatan Farmasi .
Selari dengan assimilasi Skim Perkhidmatan Pembantu Makmal Kimia Ubat

( PMKU ) ke dalam Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi, tugas PMKU di bidang pengeluaran ubat-ubatan dan kawalan mutu yang dahulunya dilaksanakan oleh PMKU, kini di ambil alih oleh Penolong Pegawai Farmasi.
Perkembangan yang pesat dalam Farmasi Klinikal dan Pemonitoran Program – Program Utilizasi Ubat-Ubatan telah mencetuskan keperluan kumpulan sokongan Penolong Pegawai Farmasi yang mahir serta membolehkan membantu keberkesanan dalam pengurusan ubat-ubatan dan “Pharmaceutical Care “ .
Walaubagaimanapun pendispensan ubat-ubatan samaada ianya dalam konteks Perkhidmatan Farmasi Pesakit Luar mahupun Perkhidmatan Farmasi Pesakit Dalam, masih menjadi teras tugas dan tanggungjawab Penolong Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG PEGAWAI FARMASI :MEMESAN , MENERIMA, MENYIMPAN DAN MENDISPEN UBAT-UBATAN(Perkhidmatan Farmasi Pesakit Luar dan Perkhidmatan Farmasi Pesakit Dalam)  1. Memesan :
 • Memeriksa baki stok dan keperluan ubat-ubatan yang digunakan berdasarkan penggunaan sebelumnya


 • Menganggar kuantiti ubat-ubatan untuk dipesan berdasarkan keperluan


 • Memesan ubat-abatan menggunakan kod-kod yang ditetapkan


 • Mengemukakan indent untuk kelulusan dan tandatangani Pegawai Farmasi yang menjaga selaras dengan Akta Racun 1952.


 • Menyerahkan indent yang telah ditandatangani ke Stor Farmasi untuk bekalan.  1. Penerimaan dan Penyimpanan :
 • menerima dan memeriksa bekalan yang diterima dari Stor Farmasi berdasarkan pesanan bagi memastikan bekalan betul dan berkedaan baik.


 • Menyimpan dan merekod ubat-ubatan serta merta secara teratur.


 • Melaksanakan pemeriksaan dari masa kesemasa untuk mengesan ubat-ubat yang melewati tarikh luput, rosak, ubat-ubat lambat bergerak, ubat / bekalan dipanggil balik ( Recall Product ) atau tidak boleh digunakan dan mencatatkan keputusannya.


 • Menyerahkan keputusan kepada Pegawai Farmasi yang menjaga dan membantu dalam menyediakan senarai ubat-ubatan untuk pelupusan mengikut prosedur – prosedur seperti yang digariskan dalam arahan Perbendaharaan atau senarai Ubat-Ubat Yang Lambat Bergerak untuk diedarkan kepada pengguna-pengguna lain jika perlu.

2.3 Pengrekodan :


 • Bertanggung jawab menjaga rekod penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran ubat-ubatan samaada secara sistem kad atau komputer


 • Bertanggungjawab menyimpan rekod dan mengawal ubat-ubatan yang bertarikh luput.

  1. Pendispensan ( Perkhidmatan Farmasi Pesakit Luar )
 • Menjaga kebersihan farmasi terutamanya kaunter-kaunter ubat.


 • Memastikan alat sukatan, bekas-bekas ubat, alat-alat keengkapan farmasi , botol ubat,sampul ubat adalah bersih dan dalam keadaan yang baik untuk digunakan.


 • Menapis preskripsi untuk menentukan maklumat-maklumat yang terkandung lengkap, kepalsuan, interaksi ubat-ubat dan dos-dos yang dipreskrib dalam kadar lingkungan bukan norma ( not within normal range ) .


 • Mendispen ubat kepada pesakit-pesakit dengan menyampaikan arahan-arahan yang terang tentang cara penggunaan / pengambilan ubat dalam bahasa yang difahami.


 • Menyimpan rekod ubat psikotropik dan ubat-ubat terkawal yang didispen kepada pesakit sebagaimana peruntukan Akta Racun 1952.


 • Membantu Pegawai Farmasi yang menjaga dalam pemonitoran kegunaan ubat-ubatan.
2.5 Penyedian Sediaan Extemporaneous :


 • Menyediakan sediaan-sediaan extemporaneous berpandukan format standard yang diluluskan oleh Pegawai Farmasi yang menjaga apabila perlu.
  1. Perkhidmatan Pesakit Dalam :
 • Menyertai dalam perancangan pelaksanaan dan pemonitoran ubat-ubatan dan alat-alat perubatan / pembedahan ke Wad.


 • Menyediakan disinfektan untuk kegunaan wad mengikut ‘ SOP (Standard Operating Procedures ) ‘ .


 • Membantu Pegawai Farmasi yang menjaga semasa Pemeriksaan Wad / Unit bila perlu.


 • Mengisi troli dan mendokumentasikan profail ubat pesakit didalam kes ‘System Individualised Drug Distribution ‘ .


 • Memastikan label-label , botol-botol dan sebagainya untuk kegunaan wad adalah di dalam keadaan yang baik.
  1. Perkhidmatan Farmasi Klinikal -Perkhidmatan Pemonitoran Drug Terapeutik (TDM)


 • Menerima sampel darah serta dengan borang permintaan TDM dan memastikan nama dan nombor pendaftaran pesakit atas label sampel darah adalah sama seperti di atas borang.


 • Memeriksa kehendak-kehenda penyimpanan dan memastikan samada sampel darah yang diterima normal , ‘ haemolysed’ atau ‘ icteric ‘


 • Centrifugekan sampel darah.


 • Memulakan prosedur-prosedur assay di atas serum darah yang telah dicentrifuge, dengan menggunakan mesin Analisis Serum Drug Concentration.


 • Merekod dan menfailkan semua maklumat mengenai pesakit dan keputusan assay yang diperolehi.


 • Mengemukakan keputusan ujian kepada Pegawai Farmasi yang menjaga untuk diperiksa dan dinilai.


 • Menjalankan calibrasi reagen sebulan sekali atau bila perlu di bawah penyeliaan Pegawai Farmasi yang menjaga.


 • Memastikan semua sampel darah yang tidak diguna, dimusnahkan mengikut ‘ SOP – Standard Operating Procedures ‘ .


 • Memastikan semua stok reagen dan ‘ disposables ‘ mencukupi.


 • Memaklumkan kepada Pegawai farmasi yang menjaga jika berlaku sebarang kerosakan alat/mesin atau lain-lain masaalah untuk tindakan selanjutnya.
  1. Perkhidmatan Farmasi Klinikal –Perkhidmatan Rekonstitusi Drug Sitotoksik ( CDR )


 • Menyediakan bilik Rekonstitusi Drug Sitotoksik dan kabinet ‘ cytogard ‘ setiap pagi mengikut SOP – Standard Operating Procedures .


 • Menyediakan label-label yang perlu selaras dengan borang permintaan rekonstitusi yang telah disemak dan diluluskan oleh Pegawai Farmasi yang menjaga.


 • Menyedia dan mengatur drug dan alat-alat yang diperlukan dalam kabinet ‘ Cytogard “ untuk Rekonstitusi Drug Sitotoksi – CDR selaras dengan Standard Operating Procedures ( SOP ) .


 • Menbantu Pegawai Farmasi yang menjaga dalam aktiviti-aktiviti aseptk rekonstitusi.


 • Membungkus dan melabel drug sitotoksik yang direkonstitusi untuk disemak dan diluluskan oleh Pegawai Farmasi yang menjaga.


 • Membersihkan kabinet ‘ cytogard ‘ selepas persediaan drugsitotoksi , selaras dengan SOP.


 • Memusnahkan semua drug yang tidak digunakan serta ‘soiled item ‘ dengan betul selaras dengan ‘ Cytotoxic Drug Reconstitutions Procedure Manual ‘ .


 • Menghubungi Jururawat yang menjaga wad untuk memungut drug yang direkonstitusi dan memastikan drug tersebut diterima oleh Jururawat yang berkenaan.


 • Bertanggungjawab ke atas kawalan iventori drug, reagen dan alat-alat yang diperlukan serta memastikan stok yang mencukupi sentiasa dijaga. Apabila paras stok rendah atau lambat bergerak, Pegawai Farmasi yang menjaga diberi makluman untuk tindakan susulan.
  1. Perkhidmatan Farmasi Klinikal –Perkhidmatan Total Parentral Nutrition ( TPN ) :


 • Mengawal item floor stok yang diperlukan untuk penyediaan TPN.


 • Memeriksa dan memastikan bekalan drug dari stor mencukupi.


 • Menjaga kebersihan umum bilik bersih selaras dengan Standard Operating Procedures ( SOP)


 • Mendisinfak kabinet luminar flow sebelum dan selepas digunakan mengikut Standard Operating Procedures ( SOP ) .


 • Menyediakan alat-alat , drug dan label untuk penyediaan TPN mengikut Standard Operating Procedures ( SOP ) .


 • Membantu Pegawai Farmasi dalam penyediaan solusi TPN menggunakan teknik aseptik.


 • Memastikan isipadu setiap solusi yang digunakan dalam penyediaan TPN sebagaimana dalam kertas kerja yang disediakan oleh Pegawai Farmasi.


 • Menghantar sampel ke makmal untuk analisa dan pensterilan kandungannya.


 • Mengeluarkan sediaan TPN untuk kegunaan wad setelah memperolehi kelulusan .


  1. Perkhidmatan Maklumat Drug ( PMD ) –Penerangan Ubat-Ubatan Di Kaunter


 • Memberi arahan-arahan penerangan dalam penggunaan medikasi yang betul dalam kes-kes yang tidak rumit.
  1. Perkhidmatan Maklumat Drug ( PMD ) –Pusat Penerangan Ubat-Ubatan :


 • Penyusunan penerangan ubat-ubatan ( Compilation ) . Membantu Pegawai Farmasi yang menjaga di dalam pengumpulan dan menfailkan maklumat-maklumat mengenai ubat-ubatan, artikal / abstrak yang berkaitan selaras dengan sistem yang ada di pusat tersebut. Membantu dalam dokumentasi dan kemasukan data yang ada hubungkait dengan perkhidmatan maklumat ubat-ubatan. Membantu dalam pengumpulan dan pemprosesan data yang dikumpulkan semasa semakan utilisasi ubat-ubatan atau lain-lain kajian atas aktiviti yang bersangkutan dengan Perkhidmatan Farmasi.


 • Retrieval ‘ maklumat ubat-ubatan . Membantu Pegawai Farmasi yang menjaga dalam pengeluaran dokumen / artikal / abstrak yang berkaiatan dengan permintaan dan mengemukakan kepada Pegawai Farmasi untuk penilaian dan pembentukan yang berpatutan dengan keperluan peminta.


 • Percetakan Buletin , Newsletter dan lain-lain maklumat ubat-ubatan dan perkhidmatan pendua. Membantu Pegawai Farmasi dalam setting, artwork, pembacaan proof, mencetak dan menyampaikan maklumat ubat-ubatan melalui Buletin / berita yang dikeluarkan oleh Pusat Maklumat Drug ( PMD ).


 • Penjagaan iventori. Membantu Pegawai Farmasi dalam penjagaan iventori , alat-alat kelengkapan, alat-alat sumber, dan sebagainya di Pusat Maklumat Drug ( PMD )

2.12 Pengeluaran dan Kawalan Mutu Dalam Proses :


 • Perolehan bahan-bahan mentah. Membantu dalam perolehan bahan-bahan mentah, komponen-komponen bungkusan, alat-alat pembungkusan dan label mengikut kertas kerja yang standard.


 • Membantu dalam pemeriksaan / penapisan dan pengrekodan maklumat-maklumat berkaitan nombor kontrol , nombor kumpulan dan tarikh pengeluaran terhadap bahan mentah , komponen-komponen bungkusan, bahan-bahan pembungkusan dan label-label.


 • Menyediakan kawasan kerja dan alat-alat untuk proses pengeluaran.


 • Menjalankan proses pengeluaran sebagaimana tertera di dalam ‘ Standard Operating Procedures ‘ selaras dengan ‘ Good Manufacturing Practice’ di bawah penyelian Pegawai Farmasi Kawalan Mutu .


 • Menjaga dokumentasi yang teratur bagi semua proses pengeluaran yang dijalankan sebagaimana yang tertera dalam ‘ Standard Operating Procedur ‘ selaras dengan kehendak-kehendak ‘ Good Manufacturing Practice ‘ di bawah penyelian Pegawai Farmasi Kawalan Mutu.


 • Melaksanakan Ujian Kawalan Mutu dalam Proses ( IPQC ) sepanjang proses pengeluaran sebagaimana tertera dalam ‘ Standard Operating Procedures ‘ selaras dengan ‘ Good Manufacturing Practice ‘ di bawah penyelian Pegawai Farmasi Kawalan Mutu .


 • Membantu dalam pemonitoran proses pengeluaran untuk memastikan komplian kepada ‘ Good Manufacturing Practice .


 • Bertanggungjawab keatas operasi dan penjagaan mesin-mesin serta alat-alat kelengkapan yang digunakan dalam proses pengeluaran.


 • Menjaga rekod yang teratur berkenaan dengan operasi dan penjagaan mesin-mesin serta alat-alat kelengkapan.


 • Bertanggungjawab secara bersama menentukan keselamatan kakitangan kawasan pengeluaran.


 • Membungkus ubat-ubat mengikut ‘ Standard Operating Procedures ‘ .
  1. Fungsi Kawalan Mutu - Di Dalam Makmal Analitikal :
 • Menjalankan Sampling bahan-bahan mentah, komponen-komponen bungkusan, bahan-bahan intermediate dan produk-produk siap selaras dengan ‘ Sampling Protocol ‘ yang ditetapkan di bawah penyeliaan Pegawai Farmasi Kawalan Mutu.


 • Menerima, memeriksa dan merekod samada semua sampel yang diterima sebagaimana yang tertera di bawah ‘ Standard Operating Procedures ‘ .


 • Menyediakan reagen dan bahan-bahan ujian yang diperlukan di dalam analisis sampel selaras dengan kaedah-kaedah analisis yang ditentukan.


 • Menganalisa sampel-sampel di bawah arahan dan penyeliaan Pegawai Farmasi Kawalan Mutu.


 • Mendokumentasikan semua data-data analitikal dan laporan-laporan ujian selaras dengan Amalan Makmal Yang Baik ‘ Good Laboratoring Practice ‘ .


 • Menyelaraskan tentuanukur ( Calibration ) semua alat-alat analitikal dan alat-alat kelengkapan selaras dengan Amalan Makmal Yang Baik ‘ Good Laboratoring Practice ‘ .


 • Menjaga rekod-rekod yang teratur bagi hal-hal yang berkaitan dengan tentuanukur


( Calibration ) , operasi penjagaan dan iventori semua instrumen analitikal dan alat-alat kelengkapan. • Membantu dalam penubuhan ( Establishment ) dan piawaian bahan-bahan kimia dan ‘Biological Reference Standard ‘ .


 • Bertanggungjawab ke atas penjagaan rekod iventori untuk bahan-bahan kimia, reagen, glassware dan sebagainya.


 • Mahir dalam penggunaan komputer yang berhubungkait dengan automasi makmal.


 • Bertanggungjawab bersama menentukan kebersihan dan keselamatan makmal.

2.14 Fungsi Kawalam Mutu Di Dalam Hospital ( Expanded Role )


 • Dengan perkembangan ‘ Terapeutic Drug Monitoring – ( TDM ) ‘ di Hospital, keperluan segera timbul untuk tenaga mahir yang diperlukan dalam memberi sokongan teknikal bagi melaksanakan fungsi-fungsi analitikal.


 • Applikasi Kawalan Mutu Asas Ujian Dosage Form yang siap dan bahan-bahan mentah ( Net Delivered And Non Standard Item ) .

2.15 Penjagaan Kebersihan :


 • Bertaqnggungjawab keatas kebersihan semua kawasan kerja.


 • Bertanggungjawab ke atas kebersihan sanitasi dan kesihatan serta kebersihan seluruh kawasan selaras dengan ‘ Good Manufacturing Practice ‘ .

Mamandangkan tugas-tugas Penolong Pegawai Farmasi di Hospital dan Klinik Kesihatan adalah kompleks dan memerlukan pemerhatian yang tinggi, maka wajarlah Penolong Pegawai Farmasi Gred U36 di wujudkan di semua Jabatan Kesihatan Negeri di seluruh negara bagi tujuan mengkordinasi semua tugas-tugas Penolong Pegawai Farmasi dari segi pentadbiran dan teknikal .


 1. SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATAN :

Jika permohonan ini di luluskan, tugas dan tanggungjawab Penolong Pegawai Farmasi Gred U36 di Bahagian Perkhidmatan Farmasi ,Jabatan Kesihatan Negeri di seluruh negara adalah seperti berikut :

SENARAI TUGAS PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U 36

BAHAGIAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI

JABATAN KESIHATAN NEGERI SELURUH NEGARA
1. Pengurusan Ubat dan Teknologi Maklumat :

Membuat kerja-kerja teknikal tentang pengurusan ubat-ubatan dan teknologi maklumat bagi kegunaan Hospital dan Klinik Kesihatan serta kerja-kerja penyeliaan bagi semua Hospital dan Klinik Kesihatan .
2. Pembangunan Organisasi dan Sumber Manusia :

Membuat kerja-kerja teknikal tentang pembangunan organisasi dan keperluan tenaga manusia serta kerja-kerja penyeliaan bagi semua Hospital dan klinik Kesihatan.
3. Program Kualiti dan Pengurusan Kualiti :

Membuat kerja-kerja teknikal tentang program kualiti seperti MQH, ISO, KEIZEN, 5S , National Indicator Approach serta kerja-kerja penyeliaan bagi semua Hospital dan Klinik Kesihatan.
4. Amalan Farmasi Klinikal :

Membuat kerja-kerja teknikal tentang farmasi klinikal seperti TPN, CDR, TDM serta kerja-kerja penyeliaan bagi semua Hospital dan Klinik Kesihatan.
5. Amalan Farmasi Hospital dan Kesihatan Awam :

Membuat kerja-kerja teknikal tentang amalan farmasi di Hospital dan di Klinik Kesihatan serta kerja-kerja penyeliaan bagi semua Hospital dan Klinik Kesihatan.
6. Keselamatan Pesakit dan Penggunaan Ubat :

Membuat kerja-kerja teknikal tentang keselamatan pesakit dan penggunaan ubat di Hospital dan Klinik Kesihatan serta kerja-kerja penyeliaan bagi semua Hospital dan Klinik Kesihatan.
7. Maklumat Ubat dan Pendidikan Pengguna :

Membuat kerja-kerja teknikal tentang maklumat ubat dan pendidikan pengguna di Hospital dan Klinik Kesihatan serta kerja-kerja penyeliaan bagi semua Hospital dan Klinik Kesihatan.
8. Pengurusan Latihan dan CPD :

Membuat kerja-kerja teknikal tentang latihan dan CPD di Hospital dan Klinik Kesihatan serta kerja-kerja penyeliaan bagi semua Hospital dan Klinik Kesihatan.


9. Penyelidikan , Pembangunan dan Perolehan Teknologi :

Membuat kerja-kerja teknikal tentang penyelidikan, pembangunan, perolehan teknologi di Hospital dan Klinik Kesihatan serta kerja-kerja penyeliaan bagi semua Hospital dan Klinik Kesihatan.
10. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

 1. TEMPAT-TEMPAT PENEMPATAN :

Apabila cadangan menempatkan Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di semua Jabatan Kesihatan Negeri di seluruh negara di terima, bilangan jawatan yang diperlukan adalah sebanyak empat belas jawatan sahaja. Ini adalah kerana Jabatan Kesihatan Negeri hanya terdapat satu sahaja di setiap negeri di Malaysia.

 1. DATA-DATA SOKONGAN :
Fungsi-fungsi utama Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di Jabatan Kesihatan Negeri seluruh negara ialah membantu Penolong Pegawai Farmasi yang berkhidmat di Hospital dan Klinik Kesihatan di seluruh negara : • Untuk mengukuhkan sistembekalan supaya dapat memenuhi keperluan farmaseutikal dan lain-lain keperluan kesihatan dalam program Perkhidmatan Farmasi Hospital dan Program Perkhidmatan Farmasi Klinik Kesihatan.


 • Untuk memberi Perkhidmatan Farmasi yang cekap dan berkesan di Hospital dan Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia.


 • Untuk menentukan kualiti, efikasi dan keselamatan dalam penggunaan ubat-ubatan dan lain-lain produk farmaseutikal di Hospital dan Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia .


 • Membantu dalam mempastikan rasionaliti dalam penggunaan ubat-ubatan di Hospital dan Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Fungsi Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di Jabatan Kesihatan Negeri seluruh negara juga ialah membantu Penolong Pegawai Farmasi yang berkhidmat di Hospital dan Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan malaysia di seluruh negara dalam menyampaikan perkhidmatan yang menyeluruh ( Total Pharmaceutical Care ) , dengan membantu :


 • Mendispen ubat-ubatan kepada pesakit luar


 • Pengawasan prekripsi


 • Kaunseling pesakit luar dan pesakit dalam


 • Penerangan maklumat ubat-ubatan


 • Pembelajaran berterusan ( Latihan )


 • Pembekalan ubat kepada pesakit dalam


 • Pengeluaran persediaan farmaseutikal


 • Perkhidmatan Total Parenteral Nutrition ( TPN )


 • Perkhidmatan Therapeutic Drug Monitoring ( TDM )


 • Perkhidmatan Rekonstitusi Ubat Sitotoksik ( CDR )


 • Kawalan mutu dalam proses pengeluaran ( IPQC )


 • Amalan Pengeluaran Yang Baik ( GMP )


 • Amalan Pengsetoran Yang Baik ( GSP )


 • Rekod berkaitan Undang Undang Farmasi


 • Penerangan melalui Pusat Maklumat Drug ( PMD )


 • Latihan Penolong Pegawai Farmasi Pelatih dan Orientasi


 • Program Kualiti Assurance ( QAP )

Dengan adanya jawatan Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di Jabatan Kesihatan Negeri seluruh negara, semua aktiviti farmasi seperti di atas boleh dijalankan dengan lancar. Ini adalah kerana tugas pentadbiran dan tugas teknikal yang akan djalankan oleh Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 tersebut :


 1. IMPLIKASI KEWANGAN :

Penempatan Pembantu Farmasi Gred U 36 di Hospital Kawasan ( Regional Hospital ) tidak akan melibatkan implikasi kewangan yang tinggi kerana jawatan yang dipohon tidak banyak iaitu 30 jawatan sahaja.
Tanggan Gaji Pembantu Farmasi Gred U 36
U36P1T1 RM 2209.90 - U6P1T10 RM 3153.70

U36P2T1 RM 2285.80 - U6P2T10 RM 3315.40

U36P3T1 RM 2365.00 - U6P3T10 RM 3491.40
14 Jawatan x RM 2209.90 x 12 bulan = RM
Implikasi kewangan setahun ialah RM 3,712,632.00
Ini adalah lebih rendah apabila dibandingkan dengan pembaziran antiobiotik

( kes yang tidak perlu ) RM 2 juta setahun bagi sebuah hospital utama di Malaysia ( Kajian 1992 )


 1. CARTA ORGANISASI.

Apabila cadangan menempatkan Pembantu Farmasi Gred U 36 di semua Hospital Kawasan ( Regional Hospital ) di luluskan, carta organisasi nya adalah seperti berikut .CARTA ORGANISASI PEMBANTU FARMASI GRED U 36

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri ( Farmasi )
Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36
Perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi
di Hospital / Klinik Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia
 1. LAIN-LAIN FAKTA :

Penempatan Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di Jabatan Kesihatan Negeri di seluroh negara, akan meningkatkan jenis-jenis perkhidmatan yang boleh di berikan oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi kepada pesakit di Hospital dan Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia di seluruh negara. Ini akan sekaligus akan meningkatkan taraf kesihatan penduduk . Penjagaan farmaseutikal yang menyeluruh ( Total Pharmaceutical Care ) boleh di berikan kepada semua rakyat negara ini dan ianya adalah setanding dengan negara maju.
Penolong Pegawai Farmasi juga berganding bahu bersama Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memastikan kesejasteraan rakyat Malaysia dalam aspek perubatan dan kesihatan serta mempunyai visi dan misi yang tersendiri iaitu seperti berikut :-
VISI PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI :
Visi Perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi ialah memberikan perawatan yang sempurna dengan cara pembekalan ubat-ubatan secara profesional , bekalan yang tepat, berkesan dan selamat serta mendidik masyarakat supaya mendapatkan ubat-ubatan daripada premis yang bertanggungjawab bagi menjamin perawatan yang optimum, penyembuhan yang segera serta kesan sampingan yang minimum.
MISI PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI :
Misi Perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi ialah menjalankan tugas-tugas seharian dengan penuh beretika, berdedikasi, mengikut organisasi, menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan, dengan tujuan keyakinan pesakit akan bertambah dan seterusnya Perkhidmatan Pharmaceutical Care yang diberikan akan mencapai hasrat yang optimum seperti yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
Organisasi Perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi akan lebih mantap dan berketerampilan dengan adanya jawatan Pembantu Farmasi Gred U 36 yang akan menjalankan tugas-tugas berikut :-
TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U 36 DI JABATAN KESIHATAN NEGERI SELURUH NEGARA :
Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di Jabatan Kesihatan Negeri seluruh negara adalah seorang pegawai perunding Penolong Pegawai Farmasi di peringkat negeri berkenaan .
Fungsi beliau ialah menjalankan tugas-tugas dalam semua aspek kefarmasian seperti berikut :- • Pentadbiran


 • Penyeliaan


 • Latihan


 • Lain-Lain Tugas

BIDANG KUASA :
Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di Jabatan Kesihatan Negeri seluruh negara adalah beranggungjawab dalam perancangan pentadbiran Penolong Pegawai Farmasi di negeri berkenaan.
PERHUBUNGAN :
Seorang Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di Jabatan Kesihatan Negeri seluruh negara adalah ketua bahagian dalam bidang kefarmasian yang melibatkan Penolong Pegawai Farmasi di negeri berkenaan dan bertanggungjawab kepada Pengarah Kesihatan Negeri dalam menjalankan tugas sehariannya yang berkaitan dengan pentadbiran.
Beliau bertanggungjawab kepada Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

( Farmasi ) negeri berkenaan berkaitan dengan bidang kefarmasian.
Berhubung dan menyelaras dengan Pengarah Kesihatan Negeri, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri ( Farmasi ) , Ketua Pegawai Farmasi, Pegawai Farmasi Yang Menjaga dan lain-lain pegawai yang terlibat dalam melaksanakan Perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi.
Sebagai ketua bahagian dalam bidangnya, beliau dikehendaki berhubung rapat dengan lain-lain pegawai iaitu : • Pakar-Pakar Perubatan


 • Ketua –Ketua Jururawat


 • Penyelia Hospital


 • Pegawai Pendidikan Kesihatan


 • Dan lain-lain pegawai.

PENTADBIRAN :


 • Menyemak dan mengambil tindakan ke atas semua surat-surat berkaitan dengan Perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi


 • Merancang dan menempatkan Penolong Pegawai Farmasi di dalam negeri berkenaan mengikut keperluan dan keutamaan


 • Menyediakan Nilaian Prestasi Kerja kepada Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri ( Farmasi ) , Ketua Pegawai Farmasi dan menganggotai Jawatankuasa Penilaian Prestasi Penolong Pegawai Farmasi


 • Menyemak dan memberi sokongan keatas permohonan tuntutan perjalanan dan permohonan pinjaman kenderaan dan lain-lain .


 • Menerima , menyemak dan mengumpul data-data Penolong Pegawai Farmasi dari Unit-Unit bagi laporan bulanan, suku tahun, tahunan dan dari masa kesemasa.


 • Menyimpan dan mengemaskini data-data Penolong Pegawai Farmasi termasuk latihan dan CPD.


 • Mengawas supaya disiplin Penolong Pegawai Farmasi sentiasa baik dan dipatuhi


 • Bertemu dan merundingcara Penolong Pegawai Farmasi khusus yang bermasaalah dan menyiasat aduan-aduan mengenai Penolong Pegawai Farmasi serta menyediakan laporan apabila sesuai


 • Menentukan Penolong Pegawai Farmasi menerima pembayaran elaun-elaun , pengesahan dalam jawatan , semua kemudahan asas dan keselamatan


 • Mengatur dan menjalankan mesyuarat dengan semua peringkat Penolong Pegawai Farmasi


 • Menghadiri mesyuarat , dialog, perbincangan dengan Penolong Pegawai di seluruh negeri apabila perlu.


 • Memastikan semua urusan Penolong Pegawai Farmasi seperti kenaikan pangkat, latihan, pertukaran diedarkan


 • Menjadi Ahli Lembaga Temuduga untuk memilih Penolong Pegawai Farmasi mengikuti latihan / kursus.


 • Menyediakan Program Pelawat untuk pelawat-pelawat dari luar negeri/ daerah yang datang berkursus atau membuat lawatan sambil belajar.


 • Merancang dan memberi syor-syor mengenai pertukaran Penolong Pegawai Farmasi kepada Jawatankuasa Pertukaran.


 • Memastikan peralatan, ubat-ubatan dan bekalan mencukupi dan dalam keadaan baik.


PENYELIAAN :
Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di Jabatan Kesihatan Negeri seluruh negara adalah dikehendaki membuat lawatan penyeliaan secara teratur dan kerap ke semua Hospital / Klinik Kesihatan dalam negeri berkenaan dan memberi nasihat serta bantuan kepada Penolong Pegawai Farmasi


 • Memeriksa dan memastikan rekod-rekod kefarmasian adalah lengkap dan teliti.


 • Penilaian rekod-rekod agar selaras dengan dasar-dasar Perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi


 • Memerhatikan semua prosedur-prosedur dilakukan dengan betul


 • Memeriksa penyimpanan biologikal dan rantaian sejuk yang betul


 • Memeriksa bekalan ubat-ubatan , peralatan, alat-tulis mencukupi dan mengikut peraturan


 • Menilai beban-kerja di Hospital / Klinik Kesihatan berkenaan dan mengesyorkan langkah-langkah untuk memperbaiki Perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi


 • Membuat pemeriksaan fizikal ke Hospital / Klinik Kesihatan untuk menentukan kebersihan, kecantikan dalam keadaan sempurna


 • Menyelaras masaalah kebajikan dan memberi bimbingan, galakan dan dorongan kepada Penolong Pegawai Farmasi.


 • Berbincang dengan Pengarah Hospital, Ketua Pegawai Farmasi , Pegawai Kesihatan Daerah dan lain-lain pegawai jika perlu berkaitan dengan masaalah dan Perkembangan Perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi.


 • Memastikan perhubungan yang baik diantara Penolong Pegawai Farmasi, katogeri-katogeri lain serta orang awam.


 • Menyediakan laporan maklumbalas kepada Pengarah Kesihatan Negeri, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri ( Farmasi ) Pengarah Hospital , Pegawai Kesihatan Daerah dan lain-lain pegawai.


 • Menyelia aspek latihan Penolong Pegawai Farmasi Pelatih.

LATIHAN :
Membantu Pengarah Kesihatan Negeri Pengarah Hospital, Ketua Pegawai Farmasi, Pakar-Pakar Perubatan , Pegawai Kesihatan Daerah dalam menganjurkan dan merancang kursus – kursus dan latihan-latihan dalam perkhidmatan.


 • Memilih calon-calon yang sesuai untuk kursus-kursus latihan, kursus dalam perkhidmatan dan kursus lanjutan bagi Penolong Pegawai Farmasi.


 • Merancang dan mengambil bahagian dalam melaksanakan kursus-kursus dalam perkhidmatan bagi Penolong Pegawai Farmasi, kursus orientasi Penolong Pegawai Farmasi yang baru dan lain-lain kakitangan Perkhidmatan Farmasi.

LAIN-LAIN TUGAS :
Khidmat Nasihat :


 • Mengesyorkan semua permohonan tuntutan kenderaan, perbatuan dan permohonan pinjaman kepada Pengarah Hospital dan Pegawai Kesihatan Daerah untuk kelulusan


 • Memberi nasihat dan cadangan dalam projek projek pembangunan seperti keutamaa dan kesusuaian tempat.


 • Memberi nasihat kepada Pengarah Kesihatan Negeri, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri ( Farmasi ) ,Pengarah Hospital , Ketua Pegawai Farmasi dan Pegawai Kesihatan Daerah dalam penempatan dan pertukaran Penolong Pegawai Farmasi.


 • Memberi penjelasan jika perlu kepada Lembaga Tindakan Tatatertib mengikut peraturan Perintah Am.


 • Memberi cadangan-cadangan kepada Pengarah Kesihatan Negeri, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri ( Farmasi ), Pengarah Hospital , Pakar-Pakar Perubatan, Ketua Pegawai Farmasi, Pegawai Kesihatan Daerah dan lain-lain pegawai mengenai Perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi.

Pendidikan Lanjutan dan Penyelidikan :
Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di Jabatan Kesihatan Negeri seluruh negara hendaklah melengkapkan diri dan mengemaskinikan pengetahuannya dalam kemajuan semasa khususnya dalam aspek kefarmasian :


 • Menyebarkan maklumat-maklumat , majallah-majallah kepada semua Penolong Pegawai Farmasi


 • Menghadiri seminar-seminar dan bengkel-bengkel di dalam dan di luar negeri.


 • Menjadi ahli yang bergiat aktif dalam persatuan profesyennya dan agensi-agensi yang berkaitan


 • Mengambil bahagian dan membantu menjalankan kajian-kajian yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia.

LAIN-LAIN TUGAS :
Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di Jabatan Kesihatan Negeri akan mengambilalih tugas-tugas Penolong Pegawai Farmasi Gred U 36 di Hospital dan Klinik Kesihatan semasa ketiadaan beliau.


 • Menganggotai Lembaga / Jawatankuasa Perkhidmatan Penolong Pegawai Farmasi, Jawatankuasa Pembangunan, Jawatankuasa Pentadbiran, Jawatankuasa Kewangan, Jawatankuasa Sukan


 • Menjalanakan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan.


SEKIAN.


Penolong Setiausaha Agong

Kesatuan Kebangsaan Pembantu Farmasi

Kerajaan Malaysia Barat.

14 Ogos 2009
avatar
nori
SUPER DUPER SENIOR
SUPER DUPER SENIOR

Negeri :
Jawatan : Paramedik
Gender : Male
Jumlah Post : 283
Umur : 52
Tarikh Register : 13/10/2009
Reputation : 0
Points : 3456

View user profile

Back to top Go down

Re: risiko ubat

Post by ppfkkpa on Fri 06 Aug 2010, 7:02 pm

!4 Ogos 2009, dah dekat setahun tu, tapi pengisiannya masih samar-samar, benda ni kena kerja hari-hari, baru akan nampak hasil, jika kerja bermusim, tunggulah musimnya pada masa akan datang, dan sesuatu itu pun ada keutamaannya, jika kurang keutamaan, pastilah kurang di beri perhatian, risiko ubat tiap-tiap hari ada, tetapi PPF lebih di perlukan di bahagian filling, klinik satu malaysia dah buka 50 buah, pesakit dah bertambah, kalau dulu pening, duduk je kat rumah, kini kena gigit nyamuk pun datang klinik, bilangan PPF masih tak bertambah, PPF alaf baru kena kerja 20% lebih dari PPF zaman dahulu, semuanya adalah kehendak negara, setiap hospital ada pusat maklumat ubat, tetapi memang PPF tidak bertugas di sana, sebab bilangan PPF tak ramai, satu hospital, PPF ada 12 orang, sedangkan PF dah ada 35 orang, jadi jika nak tahu persoalan risiko ubat, kenalah buka blog PF,

ppfkkpa
AHLI SENIOR
AHLI SENIOR

Jawatan : Paramedik
Gender : Male
Jumlah Post : 90
Umur : 49
Tarikh Register : 13/10/2009
Reputation : 0
Points : 3264

View user profile

Back to top Go down

Re: risiko ubat

Post by nori on Sun 23 Jan 2011, 11:59 am

SELAMAT TAHUN BARU 2011

WAWASAN 2020

MENJELANG tahun 2020, Malaysia boleh menjadi sebuah negara yang bersatu padu, masyarakat Malaysia mempunyai rasa keyakinan diri, ditunjang oleh nilai-nilai moral dan etika yang utuh, menikmati kehidupan dalam sebuah masyarakat yang demokratis, liberal lagi bertolak ansur, berbudi, adil dan saksama ekonominya, progresif dan makmur, dan sepenuhnya menguasai ekonomi yang mampu bersaing, dinamis, tangkas serta mempunyai daya ketahanan.

PPF pun terus berkhidmat untuk negara pada 2020. Lagi 9 tahun je.
avatar
nori
SUPER DUPER SENIOR
SUPER DUPER SENIOR

Negeri :
Jawatan : Paramedik
Gender : Male
Jumlah Post : 283
Umur : 52
Tarikh Register : 13/10/2009
Reputation : 0
Points : 3456

View user profile

Back to top Go down

Re: risiko ubat

Post by nori on Wed 13 Jul 2011, 4:34 pm

ANJAKAN PARADIGMA DAN PERUBAHAN PPF
KE ARAH MENJADI ALLIED HEALTH PROFESSIONALS ( AHP )

Selamat Bertugas Kepada Semua PPF.

Pada 2011 setiap bulan PPF akan bertemu, dan banyak kebaikan akan dapat di capai, Mei 2011 di Ipoh , Jun 2011 di Batu Pahat dan Julai di Emperor Hotel Melaka. Rata-rata yang hadir ialah ahli persatuan PPF dan ahli kesatuan PPF. Pastinya sebagai golongan separa professional, kita adalah professional dalam bidang tugasan kita. Tetapi jika masih liat untuk mermbayar yuran dan menjadi ahli, jadilah kita sebagi PPF yang bergerak secara sendirian ( lone ranger ).

Segala pergerakan PPF adalah di kawal selia oleh PF, kerana mereka lah yang menjaga akta farmasi. PPF pun baru je di jemput untuk menjadi sebahagian dari akta tersebut. Oleh itu jangan terkilan jika PF bertanya kemanakah kita pergi, jawab je dengan sopan santun, dan berbudi bahasa bahawa kita pergi memperkasakan tugas dan tanggungjawab PPF agar seiring dengan aspirasi Negara dan kehendak pelanggan. PPF akan lebih maju jika memang rakyat di Negara ini memerlukan PPF. Macam mana nak mencapainya, itulah tugas PPF alaf baru dan biro pendidikan menunjukkan jalannya.

( Biro Pendidikan PPF )

Rancangan Malaysia Kesepuloh (RM10) telah di bentangkan dan dalam masa 5 tahun yang akan datang, Malaysia memerlukan pekerja yang mempunyai kebolehan berfikir taraf tinggi (high order thingking ability) dan juga akan terdapat peningkatan yang signifikan dalam keupayaan modal insan di sektor kesihatan. Nisbah professional penjagaan kesihatan terhadap penduduk akan berubah. Ini termasuklah Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian, Ahli Farmasi, Jururawat dan PPF.

Biro Pendidikan PPF akan mengatur langkah dalam menjayakan hasrat tersebut dengan cara mengadakan aktiviti setiap bulan bermula Januari 2011. Di samping merancang ke arah kecermerlangan PPF, ianya juga bertujuan bagi memperkukuhkan PPFM / Kesatuan, MBJ, MBK, dan meningkat modal insan di kalangan PPF. Segalanya terdapat di dalam Tongkak 12 Jabatan Perkhidmatan Awam yang perlu di hayati oleh semua PPF. Apapun hasrat akhirnya ialah menjaga kebajikan PPF seluruh Malaysia.

1. Sudah sampai masanya untuk PPF mengatur langkah untuk melonjak ke satu paradigma baru dalam pembangunan profesion PPF yang kita sayangi. Jika hanya mengharapkan PPFM / Kesatuan sahaja yang bertindak tampa penglibatan semua PPF, pasti ianya tidak akan berjaya.

2. Perjuangan oleh organisasi PPF yang mewakili profesion ini perlu berubah. Ianya sudah tidak lagi sesuai untuk zaman sekarang yang penuh dengan teknologi tinggi dan tahap penyampaian kesihatan yang dinamik, sentiasa bergerak pantas dan desakan yang tinggi terhadap kualiti. Kita masih lagi dengan usaha-usaha lama dengan permohonan untuk kelulusan uniform, elaun-elaun, dan mengekori semua apa yang diperolehi oleh lain-lain paramedik KKM.

3. Kita harus bersedia untuk berubah (ready for change). PPF perlu mengwujudkan satu identiti baru yang lebih kukuh dengan menjadikan profesion ini satu aset yang teramat penting kepada perkhidmatan farmasi dan KKM. Jangan sekali-kali hanya mengharapkan nasib dan usaha lain-lain paramedik sahaja. Bagaimana untuk mencapainya, inilah reality nya.

4. Masalah kita yang paling besar ialah sokongan dari BPF KKM sendiri. Sekiranya kita mendapat sokongan, PPF boleh meneruskan satu agenda baru dan 'transform' kepada tahap dan dimensi baru dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan farmasi yang menyeluruh ( total pharmaceutical care ) .

5. Untuk setaraf dengan lain-lain paramedik dan mengelakkan dari profesion ini pupus satu hari kelak dengan pembanjiran PF di segenap sudut Kesihatan Awam / Hospital, semua PPF harus bersedia untuk menambah ilmu, terutama dalam aspek farmakologi, klinikal, QAP, inovasi dan libatkan diri juga dalam aktiviti R&D bidang tenaga manusia dan pembangunan , yang mana penglibat PPF dalam bidang ini amat sedikit pada masa ini.

6. Bidang R&D juga akan membolehkan PPF mengujudkan dua jawatan sokongan baru iaitu Pembantu Farmasi U3 (sama taraf seperti PPK U3) yang mana adalah sama dengan negara Ireland yang mempunyai Pharmacy Aides. Tugas mereka adalah seperti PPK dalam unit farmasi tetapi dengan kursus khas berkhaitan ubat yang basik sahaja selama 6 bulan dan Pharmacy Technologist U41 (Teknologis Farmasi) yang berkelulusan Ijazah teknologis Farmasi atau Ijazah Sains Farmaseutikal (sama seperti di USA).

7. Dengan KERTAS CADANGAN yang lengkap, pasti KKM akan meneliti perkara ini. Pasti kewujudan Teknologis Farmasi ini yang memiliki kepakaran teknikal (TPN, CDR, TDM, Logistik
Management) boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan Jabatan Farmasi kerana para PF dapat menumpukan perhatian penuh kepada tugas klinikal kepada pesakit dan berganding bahu dengan doktor untuk membantu pesakit-pesakit dalam rawatan harian.

8. Persidangan PPF Perak pada 2008 telah menunjukkan jalan bagaimana nak mencapai hasrat tersebut. Antara tajuk yang di sentuh pada persidangan tersebut ialah Prepairing & Enhanced Quality Service , Pembangunan Kesihatan Primer dan Halatuju PPF, Update Profesion PPF, Occupational Safety in Pharmacy , Teknik Aseptik, Perolehan & Pengurusan Stor, dan Pengujian Produk Farmaseutikal, Pengawalan Ubat Pasaran, ADR & Product Recall.
Di akhir persidangan juga terdapat pembentangan Kertas Kerja oleh PPF atas tajuk Expanded Role PPF dan Extended Role PPF,

9. BPF KKM juga sedang dalam usaha pendaftaran PPF di KKM dan Swasta, iaitu
mengikut AKTA FARMASI 2010. Ini adalah bagi memboleh kan PPF mendapat “ Annual Practicing Certificate (APC) “ dan “ Practicing Certificate (PC) “ dan usaha ini disambut baik oleh 23 IPTA / IPTS yang menawarkan program Dip in Pharm di seluruh Malaysia.

10. Aktiviti Biro ini juga akan dapat mengumpulkan semula En.Ariffin Sultan, En.Jong Koi Chong, En.Mohd Sani, Cik Chuan, En.Mohd Raya, En.Muhammad Awang, Tn.Hj.Harun Husin, Puan Faridah Saidi, En.Mohd Nazri Mohd Esa, Tn.Hj.Sulaiman Harun, En.Rohin Daud, Cik Rosefazila Rosli Lee dan En Ganesan, yang mana mereka ini pernah membentangkan Kertas Kerja Halatuju PPF suatu masa dahulu.

11. Dan banyak juga perbincangan sesame PPF secara formal dan tidak formal telah menjurus kepada perkembangan laluan kerjaya PPF yang lebih cemerlang.


12. TOGETHER FOR OUR FUTURE CAREER DEVELOPMENTS!
( Pembantu Farmasi => Penolong Pegawai Farmasi => Juruteknologi Farmasi )

( Paramedik => Profesional Sains Kesihatan Bersekutu - AHP )

As we all know Public Service Department of Malaysia has just approved the post of Pharmacy Assistant to Assistant Pharmacist (in Bahasa-Penolong Pegawai Farmasi) effective from 1st June 2008. Many are happy with the current development as it gives a better image of the profession but there are still others who question the rationale of using this term as it doesn't reflect our professional role and career developments in future.

I personally think that it is not a wise move to change the name of our post just because the Medical Assistants have changed theirs to Assistant Medical Officer (Penolong Pegawai Perubatan). Why are we always following others?

A Pharmacy Assistant’s job (in the west referred to as Pharmacy Technician) is a very technically-orientated post. We are involved in compounding, filling medicines, labelling, preparing mixtures, preparing extemporaneous preparations, TPN, TDM, CDR, procuring and purchasing, counter- patient management with or without supervision by a pharmacist in Health Centres. But we all know in Malaysia we still doing clinical work especially in community pharmacy setup in rural places where there is no Pharmacist.

Most of the duties of Assistant Pharmacist comprise a lot of technical undertakings nowdays while we still committed to clinical as well. Why do we choose to be known as 'Penolong Pegawai Farmasi'(Assistant Pharmacist) when we are really technical and part clinical staff(pharmacist cant deny we actually is still doing the clinical work). I have spoken to one of the higher officers in Pharmacy Services Division, Ministry Of Health and he agrees with my view.

I have also discussed this matter with Malaysian Pharmacy Assistant Association Committee Members, Health Ministry Training Division Staff, Lecturers from Allied Health Science College Sg.Buloh, Assistant Pharmacist from National Pharmaceutical Bureau and many dynamic seniors. They all agree that our post should not be changed to Assistant Pharmacist (Penolong Pegawai Farmasi). So what is the most suitable name or title then?

After some research on Pharmacy Titles across the world in USA, UK, Ireland, Australia, New Zealand and Canada, I found that the most suitable name for Malaysian Pharmacy Assistant is Pharmacy Technologist. Why? Because in Malaysia our curriculum syllabus is one of the best in the world compared to other country. In UK, the course is only for 1 year with on job training. In USA the course for Pharmacy Technician is from 7 mnt-1 year with exam for certification(PTCB). But they also have a degree course in Pharmaceutical Technology and Pharmaceutical science which can lead to the post of Pharmacy Technologist! The Republic of Ireland is also running a similar course. Malaysia only offers a course that covers 3 years leading to a DIPLOMA!

The syllabus is indeed very comprehensive and tight with a total of 98 credit points. (To become a Pharmacist, one must complete 120 credit points in a Malaysian University). Hence our diploma course is close to a Degree in Pharmacy. That is about studies. How about the job description and the workload of the Assistant Pharmacist? In many places all the duties supposedly carried out by a Pharmacist is done by the Assistant Pharmacist.

Previously many Pharmacists prefer to be at the desk than to tackle technical or clinical duties. Only recently were there changes whereby the new Pharmacist is placed at the main counter and the Pharmacist Assistant doing the filling work and other technical duties.The role as front liner has been taken over by the Pharmacist nowadays as it should rightly be.

But the issue now is what are the prospects of a Assistant Pharmacist in the new era and in future? After 50 years, sad to say there is not even one professional Post Basic course conducted and run by Health Ministry!. Assistant Pharmacist feel they are treated as second class Paramedics because we are not respected and taken care of by some of the immediate officers. At the present there is a big gap between the Pharmacist and the Assistant in most institutions. But there is also a new generation of Pharmacists who really care and understand our problems.

Now back to the main topic. Choosing the right title. The staff from National Pharmaceutical Bureau very much awaited and fought the title to be changed to Pharmacy Technologist as they are fully doing technical duties there. Duties such as carrying out Microbiology Test, Quality Control, drug performance test etc is a technical job. For a Assistant Pharmacist (Penolong Pegawai Farmasi) to do this kind of job is ridiculous!

Every profession needs developments in its career. Therefore, the closest degree (apart from Deg.In Pharmacy) that we can apply now is Degree in Pharmaceutical Technology, Degree in Pharmaceutical Science and Pharmacology. It is very appropriate if our title is changed to Pharmacy Technologist in order to further our studies in Pharmaceutical Technology or Science. Don't you all agree with this? We can concentrate in our technical duties fully without interfering the clinical work which is the Pharmacists’ job.
At present we are sealed in our progress by being given the title of an Assistant which does not give us the chance to be a professional in the related category. To all concerned, think carefully. The change is still there to be made.


13. RESOLUTION OF DIRECTORS’ CONFERENCE 2000
Theme : “ Enhancing Patient Centred Service Through Teamwork “
7 – 9 September 2000, Genting Highlands, Pahang

The Director’s Conference 200 after deliberating on the theme “ Enhancing Patient Centred Service Through Teamwork “ with the main objective of enhancing the role of Allied Health Professionals (AHP) in meeting the future health needs, acknowledges ;

• That the AHP is agroup of professionals with varying work functions in health care who share common objectives of providing quality health services to individuals, families and communities;

• That to be person centred, the future health system shall be guided by the eight health services goals viz.

i. Wellness focus
ii. Person focus
iii. Informed person
iv. Self help and self care
v. Care provided at home or close to home
vi. Seamless and continuous care
vii. Services tailored to need of individuals and groups
viii. Effective, efficient and affordable care;

• That the future health care system shall be geared towards faciliting and sustaining lifelong wellness to individual, families and communities;

• That there are shortfalls and gap in ensuring delivering of person centred services which include:

= non equitable distribution and shortage of human resource for health;
= compartmenttalisation and territoriality of professional groups;
= inappropriate organizational structure;
= inadequate information system and communication mechanism;
= poorly coordinated policies;
= poor career development opportunities;

• That the imformation and communication technology (ICT) as an enable, shall be optimally applied in health care delivery; and

• That there is a need to strengthen intergration of services through virtual, horizontal and vertical intergration and team work

Thereby resolves :

That the Ministry of Health shall accelerate the transformation of current health system which is provider centred into one that is person and community centred, built upon effective teamwork and to fully optimize the role of Allied Health Professionals (AHP),

The Conference hereby recommends :
i. that the role of Allied Health Professionals be enhanced to meet the needs of the future health services through empowerment and improved professional competency;

ii. that due considerations be given to address the legal, ethical and administrative implication arising from the empowerment and enhancement of AHP;

iii. for a reappraisal of current policies, organisational structure and work processes to facilite the transformation process;

iv. that opportunities be inentified for greater involvement of AHP in all areas of care especially with the introduction and availability of telehealth;

v. that professional proficiency be raised and sustained through structured programmes and activities that include short-term course, attachments and fellowships locally or abroad for continuing professional development;

vi. that a conductive work environment be created and natured through motivation, effective leadership, provision of physical and psychosocial support and flexibility thereby facilitating career development;

vii. for the creation of learning opportunities for AHP by optimizing usage of information and communication technology ICT) ;

viii. for the provision of conducive service environment through the redesigning and implementation of career pathways for AHP thus providing greater opportunities for career advancement in recognition of their enhance rples, duties and responsibilities; and

ix. that step be taken to address the problems of shortage, mix and non-equitable distribution of AHP to support their enhance role.

The Conference having resolved and made the above recommendation, affirms:
i. that the Medical Development Division shall be the secretariat to coordinate and implement these recommendations; and

ii. that the recommendations of the three workshop groups be reffered to in its implementations

EXISTING CAREER PATHWAY FOR ALLIED HEALTH PROFESSIONAL IN KKM

U 29 Diploma level

1 st Promotion

U 32 ( 8 to 10 years of service as U 29, 5 years service as U 29 minimum )

2 nd Promotion

U 36 ( 3 years service as U 32 minimum )

3 rd Promotion

U 38 ( 3 years service as U 36 minimum )

4 th Promotion

U 40 ( 3 years service as U 38 minimum )


14. Isu-Isu PPF Yang Pernah Dibincangkan Dan Antaranya Ada Yang Telah Selesai:

Memberi Peluang PPF Melanjutkan Pelajaran Ijazah Pharmasi di IPTA
PPF Berdaftar Dengan Lembaga Farmasi Malaysia
PPF Berdaftar Dengan Akta Kesihatan Bersekutu
Mengadakan Kursus Pos Basik Bagi PPF
Pertukaran Nama Diploma Pembantu Farmasi KKM Kepada Diploma Farmasi
Pertukaran Nama Jawatan Yang Lebih Relevan Seperti Juruteknologi Farmasi
Pakaian Seragam PPF Yang Lebih Sesuai Dan Universal
Menyediakan Bilik Khas bagi PPF Kanan bagi Tugasan Pentadbiran PPF
Peruntukan Khas Kepada PPF Untuk Persidangan Peringkat Negeri / Kebangsaan
Expanded dan Extended Role PPF Yang Terkini
Penglibatan PPF Dalam Health System Research (HSR) KKM
Pembentangan Kertas Kerja, Scientific Meeting Dll Oleh PPF
Perlantikan Ketua PPF U40 Peringkat Kebangsaan Oleh KKM
Perlantikan Kordinator Negeri PPF U40 Oleh KKM
Jawatan Khas PPF Yang Ada Ijazah Bagi Mengajar Pos Basik PPF.
Team Work Antara PF Dan PPF Agar Lebih Sistematik Dan Effisyen
Penglibatan PPF Dalam Program Kemasyarakatan
Wujudkan JK Pembangunan Perkhidmatan Farmasi (PF,PPF, Storekeeper, PPK,PRA)
Meningkatkan Penglibatan PPF Dalam Kajian, KMK, Inovasi, 5S Dll.
Pengisian PPF U36 di Pejabat Kesihatan Daerah Seluruh Negara
Penambahan Kolej PPF Bagi Penyediaan Tenaga Kerja Yang Mencukupi
Penambahan Jawatan Pengajar PPF di Kolej Sains Kesihatan Bersekutu (KSKB)
Meningkatkan Penglibatan PPF Dlm AJK Kecil di PKD / Hospital
Pengisian Jawatan PPF Yang Kosong Atas Kadar Segera
Permohonan Elaun Kritikal Bagi PPF
Cadangan Skim Bersepadu PPF U29, U32, U36, U41, U44, U48, U52, U54
Cadangan Elaun Harzard Bagi PPF
Kajian Senarai Tugas PPF Yang Terkini U29 – U40
Cadangan Markah CPD Mengantikan Ujian PTK bagi PPF
Hala Tuju PPF Pada Masa Akan Datang
Kedudukan PPF DalamAkta Farmasi
Kedudukan PPF Dalam Akta Sains Kesihatan Bersekutu
Masa Depan PPF Berkaitan Kursus Bac Sc (Hons) Farmasiutical Technology UKM
Cadangan Penempatan PPF Di Unit Penguatkuasaan Farmasi
Cadangan Menempatkan Minima Dua Orang PPF Di Klinik Kesihatan Seluruh Negara
Cadangan Menempatkan PPF Di Farmasi Klinik Pakar
Cadangan Menempatkan PPF Di Unit Maklumat Drug Di Setiap Hospital Seluruh Negara
Cadangan Menempatkan PPF Di JKN Seluruh Negara.Melalui ABM8

15. CPE pada jam 8.00 pagi 18 Jun oleh Miss Shamala Ayadurai
PF U48 HSAJB dengan tajuk "Toward 1st world mentality.
Difference between working in Malaysia and U.K through my eye".


16. Forum PPF dan sebahagiannya telah di selesaikan ::

BEBAN TUGAS PPF, MENGAPA DIAMBIL RINGAN – ytracis
TPN, TDM, CDR – topup, afiq82
DISPENSING SEPARATION – afiq82
TUGAS – TUGAS SEBENAR PPF –gurles
BELAJAR BUAT BLOG & BLOG PPF –jaya18, cheloski
SIAPA BERMINAT UTK MENGANGGOTAI KAJIAN / PROJEK – cheloski
TWO YRS TOP UP DEGREE IN PHARM. SC & TECH. – cheloski
BAGAIMANA DENGAN IMEJ PROFESYEN KITA- jaya18
MERAPATKAN SILARATULROHIM SESAMA KITA – jaya18
PENGUMUMAN PENTING UNTUK PARAMEDIK BERIJAZAH –aini
UBATAN YANG GUNA BAHAN RADIOAKTIF – awan_biru85
PPF SEMAKIN SEDIKIT – sherry
FARMAKOKINETIK – imzal82
SOFT SKILL YANG PERLU ADA SEBAGAI PPF – yasmin
MELANJUTKAN PELAJARAN DALAM BIDANG FARMASI – yasmin
LALUAN PPF UNTUK MENJADI PEGAWAI FARMASI – atokpencen
SENARAI TUGAS PPF – liza
TUGAS ATAU TANGGUNGJAWAB PPF – babeywanyda
JADILAH AHLI PERSATUAN / KESATUAN – sudahbagus
YANG BERACUN DI SEKELILING KITA – kainkapan
UBAT PRE PACK SEDIA ADA, APA KOMPLIKASINYA – akoizer
PPF DAH RAMAI MASUK KK – nustrule
PERSATUAN PPF – yangdipertua
POS BASIK PPF – hius200
HALATUJU PPF – hius2007
APA SUDAH JADI NASIB PPF – mamatwins
LUKA LAMA BERDARAH KEMBALI – zaha
PIAGAM / LEMBAGA UTK PPF – kamalbaharin
JANGAN TAKUT PADA BAYANG SENDIRI – arifhti
5S & ISO, MANA YG PATUT DI DAHULUKAN – ahmadmohgudang
SPUB – dhiyamirza
MENGAPA PERLU ADA JURANG ANTARA PPF / PF – mohdrashid
PERLUKAH ICT DI APLIKASIKAN DLM TUGAS PPF – mohdrashid
PERSIDANGAN PPF PERINGKAT KEBANGSAAN – mohdrashid
SELAIN PPFM / KKPFKMB, CARA LAIN MENYATUKAN PPF – mohdrashid
TEMPOH MASA MENUNGGU JADI KPI PPF – mohdrashid
PERLUKAH PPF BERADA DI UNIT PENGUATKUASAAN – mohdrashid
NAMA KOMERSIL VS NAMA GENERIK , MANA YANG BAIK – mohdrashid
PENGALAMAN PPF YG BLH JD PANDUAN N TAULADAN – mohdrashid
PERLUKAH PPF ADA UNIFORM – mohdrashid
ELAUN KRITIKAL –faizal@33
ABM 8 PPF – faizal@33
RISIKO UBAT – rahitse
PPF DI BIDANG PENGUATKUASAAN – amru_asyraf


Dan akhirnya :

MEMANDANGKAN KOMITMEN DARI PPF DAN GENERASI BARU PPF MASA KINI, SEJAK PENUKARAN NAMA JAWATAN KE PPF ( PENJENAMAAN BARU ) RAMAI YANG BERMINAT UNTUK BERGANDING BAHU DENGAN BIRO PENDIDIKAN, OLEH ITU DISARANKAN KEPADA NEGERI NEGERI MENUBUHKAN BIRO PENDIDIKAN PPF MASING MASING. LANGKAH INI DAPAT MENYEDIAKAN WADAH UNTUK MENCURAHKAN PANDANGAN DAN IDEA IDEA BARU DI DALAM MENGIMBANGI PEMBANGUNAN KEFARMASIAN.

OLEH KERANA PENGGERAK KEPADA BIRO PENDIDIKAN PPF MEMERLUKAN MASA, PENGORBANAN DAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI MENDORONG AKTIVITI MEREKA SAMADA PERINGKAT NEGERI ATAU PUSAT, PERUNTUKKAN YANG MUNASABAH HARUSLAH DI CARI AGAR TIADA KETIDAK SEIMBANGAN PERBELANJAAN MENGURUS BERLAKU, KEWANGAN YANG SAKSAMA INI DAPAT LAGI MENYEMARAKKAN LAGI KEANGGOTAAN PPF BARU YANG SANGAT GHAIRAH INGIN LEBIH MENYUMBANGKAN TENAGA IDEA KEPADA PROFESION ( PENYELIDIKAN, KURSUS SETEMPAT, LAWATAN DAN LAIN LAIN )

PERBELANJAAN MENGURUS HARUSLAH DI CARI OLEH PPF SETIAP PTJ / DAERAH / NEGERI / KEBANGSAAN, INI DAPAT MENDORONG KEMPEN KEAHLIAN PPF BARU TERUS HIDUP SUBUR DAN AKHIRNYA KUANTITI BERTAMBAH DAN KUALITI MENINGKAT SERTA RASA TANGGUNGJAWAB BERSAMA AKAN WUJUD DI DALAM PROFESION PPF.

KETELUSAN ADALAH ASAS YANG PERLU DI PAPARKAN AGAR TIADA LAGI PERSOALAN YANG MERAGUKAN KERANA MASIH TIADA HALATUJU / KELEMAHAN MASA LALU. KITA PERLU MENYEDIAKAN BERBAGAI RUANG DAN PELUANG AGAR SEGALA AKTIVITI DAPAT DI MANAFAATKAN BERTEPATAN DENGAN MATA CPD.BAGI PROSES PROFESONALISASI YANG KIAN KETARA AGAR KITA SEIRING DENGAN PARAMEDIK LAIN DI KKM. BIRO DAN AJK KECIL PENGGERAK DARI PERINGKAT PTJ / DAERAH / NEGERI DAN KEBANGSAAN ADALAH PERLU DI RANGSANG ATAU DI LATIH.

KEPESATAN TARAF PENDIDIKAN TELAH MENAMPAKKAN JURANG PROFESION YANG KETARA ,MEMILIKI TANGGUNGJAWAB TUGAS MENGIKUT PROFESION PERLU DIKENAL PASTI AGAR HAK DAN KEUPAYAAN SEIRING DENGAN KELAYAKAN TIDAK MENCEMARKAN PROFESION MALAH DAPAT MEJAMIN KEWUJUDAN PROFESION ,,,,,,,
PERSOALANNYA SEKARANG APAKAH KITA BERUPAYA MENJAGA PROFESION KITA?

BAGAIMANA KITA PERLU MEJANA PROSES PROFESIONALISASI?
KETAHAP APAKAH PROSES YANG PERLU KITA JANA?
ADAKAH KETAHAP PROFESIONAL ITU MATLAMAT KITA?
ADAKAH PROFESIONAL YANG ADA KINI SAMA DENGAN YANG KITA NAK KITA JANA?

ITU ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA TUGASAN BIRO PENDIDIKAN IAITU:
MELATIH, MENDIDIK, MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN, MEMBERI SEMANGAT BARU, MENJANA TENAGA MANUSIA YANG KOMPETITIF, PENINGKATAN TARAF PENDIDIKAN, MENGUBAH SIKAP, MEMUPUK NILAI-NILAI MURNI, MENJAUHKAN SIFAT-SIFAT NEGATIF, MEMBUKA RUANG DAN PELUANG DALAM MENUNTUT ILMU, MENAMBAH TENAGA MANUSIA DALAM MEMBERI PENGAJARAN, LATIHAN DALAM KUMPULAN, AKTIVITI BERTERUSAN, MEMBANTU YANG KURANG BERKEMAMPUAN, MENDIDIK AGAR SENITIASA PROAKTIF TERHADAP PERUBAHAN, DLL.MENGIKTIRAF PENCAPAIAN PPF, MEMBERI DORONGAN, MEMBERI RANGSANGAN,


Segala pendapat, cadangan, pandangan, coretan dan pemerhatian di atas, adalah di lihat dari sudut akademik / ilmiah dan semua PPF juga perlu melihat nya dari sudut perspektif yang sama agar ianya akan memberikan gambaran yang sama dan tidak tersasar, kerana sedikit perbezaan pendapat akan memberikan najitah yang berbeza, dan yang amat perlu ialah semua PPF mesti berfikiran positif setiap masa, sepanjang masa dan sebarang masa.Tamat : 13 Julai 2011
avatar
nori
SUPER DUPER SENIOR
SUPER DUPER SENIOR

Negeri :
Jawatan : Paramedik
Gender : Male
Jumlah Post : 283
Umur : 52
Tarikh Register : 13/10/2009
Reputation : 0
Points : 3456

View user profile

Back to top Go down

Re: risiko ubat

Post by nori on Sat 19 May 2012, 7:09 pm

SELAMAT TAHUN BARU 2012

Salam Satu Malaysia dan Selamat Bertugas kepada semua PPF

Risiko ubat adalah berbeza sesama individu dengan yang lainnya.

Seterusnya,

Deskripsi :

Menteri Kesihatan, Datuk Seri Liow Tiong Lai, berkata pihaknya melalui perbelanjaan berhemah mengambil pendekatan hanya memberi ubat kepada pesakit bagi tempoh sebulan dan bukannya tiga bulan seperti amalan sebelum ini.

Serah semula pil, ubat belum guna :

Pesakit yang menerima pil dan ubat tetapi belum digunakan diminta mengembalikan kepada farmasi hospital atau klinik berdekatan bagi mengelakkan pembaziran.

Menteri Kesihatan, Datuk Seri Liow Tiong Lai, berkata pihaknya melalui perbelanjaan berhemah mengambil pendekatan hanya memberi ubat kepada pesakit bagi tempoh sebulan dan bukannya tiga bulan seperti amalan sebelum ini.

"Kami dapati sejumlah besar pil dan ubat diberikan kepada pesakit bagi tempoh yang lama, akhirnya ubat itu tidak digunakan dan dibuang begitu saja. Sesetengah pesakit tidak memikirkan ubat itu bernilai, malah mereka memperolehnya secara percuma daripada kerajaan.

"Justeru, saya memohon mana-mana pesakit yang mempunyai ubat yang tidak dipakai tetapi kandungan masih dalam keadaan baik supaya memulangkannya kepada farmasi di mana mereka memperolehnya, " katanya pada sidang media selepas merasmikan Kursus Antarabangsa 'Program Pengurusan dan Kecerdasan Epidemiologi Kali Kelima? di Institut Pengurusan Kesihatan (IHM),

Tiong Lai berkata, pihaknya mengakui pelaksanaan pemberian ubat bagi tempoh sebulan mendatangkan kesukaran kepada pesakit terutama di luar bandar dan meminta mereka memahaminya.

Sementara itu, dalam ucapannya, beliau berkata, sistem pengesanan awal penyakit tibi yang efektif di negara ini menyaksikan 19,337 kes dicatatkan pada tahun lalu berbanding 17,000 kes pada 2009.

"Walaupun kita memberi rawatan yang khusus, namun statistik penghidapnya di negara ini terus meningkat. Ia disebabkan sebelum ini rakyat tidak mengetahuinya mereka mengidap penyakit berkenaan sehingga datang ke hospital bagi mendapatkan rawatan dan tidak hairanlah jumlahnya bertambah berikutan kesedaran orang ramai mengenainya.

Katanya, pemerhatian kerajaan juga mendapati mereka berusia antara 15 hingga 54 tahun paling ramai dijangkiti tibi di negara ini.

Mengenai Kursus Antarabangsa 'Program Pengurusan dan Kecerdasan Epidemiologi Kali Kelima, Tiong Lai berkata, ia satu usaha mempertingkatkan keupayaan kerajaan mengesan, mengawal dan mencegah penyakit berjangkit terus menular.

"Kursus ini membawa peserta berbincang dan mencari cara terbaik negara di dunia, menguruskan segala aspek berkaitan penyakit berjangkit. Ia termasuk kajian di makmal, diagnosis dan membincangkan langkah pencegahan," katanya.


Menteri Kesihatan, Datuk Seri Liow Tiong Lai, berkata pihaknya melalui perbelanjaan berhemah mengambil pendekatan hanya memberi ubat kepada pesakit bagi tempoh sebulan dan bukannya tiga bulan seperti amalan sebelum ini.


Next :

All public hospitals and health clinics must have sufficient supply of medicine at all times, said Health Minister Datuk Seri Liow Tiong Lai.

He said no patient should be turned away because the hospital or health clinic had no more medicine.
"Hospitals and clinics must check their stock regularly. If they know that they are running low on a particular medicine, then they have to contact the nearest hospital or clinic for temporary supply until their regular ones arrive."

He said repeat medication given to patients must also be for a month's supply and not three months as previously practised to prevent wastage.

Liow was responding to complaints by some patients that they had been turned away because the hospitals or clinics had run out of a particular medicine.

Last year, the Government spent RM1.6bil on its supply of drugs to public hospitals and health clinics.
The minister, who was met after opening the Sixth Public Health Conference here, also denied claims that the drugs supplied by public medical establishments were inferior.

"The drugs are of good quality. Although these are cheaper, they are as good as the patented ones," he said.

However, he said patients had the right to lodge complaints with the ministry if they had doubts over the quality of medicine prescribed to them.

On another matter, Liow said the Traditional and Complementary Medicine Bill, which aimed to regulate the industry, would be tabled in Parliament by the year-end.

"The Bill has been handed over to the Attorney-General's office. We expect to have this tabled once we get the necessary feedback," he said, adding that there were now departments for traditional medicine in six hospitals nationwide.

'Medication programme' aims to cut waste at govt hospitals :

As healthcare costs soar, the Health Ministry has found that a substantial amount of medicine dispensed by government hospitals goes unused or expired.

Through its "return medication programme" implemented last year, the ministry now wants to find out more about the causes of this waste and reduce it.

According to Datuk Eisah A. Rahman, the ministry's senior director of pharmaceutical services, the medicine returned to the pharmacy at Kuala Lumpur Hospital for the first half of the year was valued at RM128,818 while at the Sarawak General Hospital, it was valued at RM82,436.

The returned medicine last year at Seberang Jaya Hospital in Penang, Tuanku Fauziah Hospital in Perlis and Tuanku Ja'afar Hospital in Seremban was valued at RM27,899, RM53,769 and RM190,616 respectively.

The boxes at government hospitals where people can drop off unused medicine. The yellow box is for expired medication, while the blue box is for pills and tablets that are unused.

The ministry is collating data from the other government hospitals.

Eisah said the current figures alone reflect the amount of medicine wasted.

"If we take into account all the hospitals, it would be a substantial amount," said Eisah.

There are 135 hospitals in the country with the ministry spending RM1.6bil on medicine in 2010, an increase of 14.48% from the previous year.

Eisah said one reason behind the campaign was to help reduce the possibility of the prescription drugs being misused by others.

Most government hospitals and clinics have counters or containers where patients can return or deposit unused medicines

"There is still lack of awareness about the programme," she said, adding that Australia, Canada and the United States had similar programmes.

She said that only medicine that had not expired would be reused.

Eisah admitted that a large amount of the returned medicine had to be disposed of, and this was done in a proper way to reduce harm to the environment.

"Improper disposal through the water sewage might pollute our water supply," she said.

Eisah said the most common medication returned comprised those used to treat cardiovascular diseases, diabetes, anti-hypertensive agents and anti-cholesterol drugs.

Eisah also said a study in the United States showed that one-third of all medicine prescribed ended up unused or expired.

"The amount of medicine dispensed is based on the prescription. Theoretically, they should be finished, and we encourage patients to finish their medicine. If for some reason they can't, then they can return them to us," she said.Juga makluman kepada semua PPF..... mesyuarat agung (AGM) Kesatuan Kebangsaan Penolong Pegawai Farmasi Kerajaan Malaysia Barat ( KKPPFKMB ) di jangka akan diadakan pada 13 Julai 2012 ~ 15 Julai 2012 bertempat di TOWER REGENCY HOTEL IPOH, PERAK.

Kepada PPF yang belum menjadi ahli kesatuan sila daftarkan diri dan kepada mereka yang masih ragu ragu tentang status keahlian anda sila hubungi wakil kesatuan daerah/negeri masing masing.


Segalanya adalah di lihat dari sudut akademik / ilmiah dan seharusnya juga semua PPF melihat perkara di atas dari perspektif dan sudut yang sama juga agar ianya tidak menyimpang dari tujuan dan matlamat asal serta mempunyai natijah yang sama.

Selamat Maju Jaya PPF.


Tamat : 19 Mei 2012
avatar
nori
SUPER DUPER SENIOR
SUPER DUPER SENIOR

Negeri :
Jawatan : Paramedik
Gender : Male
Jumlah Post : 283
Umur : 52
Tarikh Register : 13/10/2009
Reputation : 0
Points : 3456

View user profile

Back to top Go down

Re: risiko ubat

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum